Resetten Ipod Classic

Op iPod classic: zet de “Hold” -toets in de ontgrendelde positie. Druk gedurende 8 seconden zowel op het “Menu” als het “Centrum” totdat het Apple-logo verschijnt.